O nama - Trgovina Plod

O nama

POVIJEST

Naša trgovina

Tvrtka Plod d.o.o. osnovana je 1990. godine kao trgovina specijalizirana za maloprodaju repromaterijala za poljoprivredu. Početkom 2001. godine poslovanje nastavlja tvrtka Trgovina plod d.o.o. te započinje sa reorganizacijom i širenjem djelatnosti.

Danas Trgovina plod d.o.o. posluje u dva maloprodajna centra ( Krapini i Pregradi ) i jednoj pokretnoj trgovini.

Glavni cilj od samih početaka pa i danas je pružiti najkvalitetniju uslugu, koja se temelji na obrazovanim i stručno osposobljenim djelatnicima, koji svoje znanje nadograđuju na stručnim savjetovanjima i seminarima kako bi te informacije prenijeli našim krajnjim kupcima.

Vaš cilj je plod, a na putu do cilja nalaze se Trgovine Plod.

TRGOVINA PLOD

Osnovni podaci

Naziv: Trgovina plod d.o.o.
Adresa sjedišta: Gajeva 6, 49000 Krapina
OIB: 68144530100
MBS: 01551400
Upisano na sudu: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20 000,oo kn uplaćeno u cijelosti