Izolator ručke vrata pastira sa dvije kuke (44254)

12.50 kn (1,66 €)